Benson MedReg AB

Below is an example of what kind of projects we are working with. A control program has been developed for staff involved in sales of OTC products in other settings than pharmacies. It is based on regulations from the Medical Products Agency in Sweden (LVFS 2009:20) and is written in lay language easy to understand for everybody.
Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel utanför apotek


Programmets innehåll presenteras nedan. Det är i Wordformat med länkar till de relevanta webbplatser som omtalas. Det går enkelt att modifiera och revidera efter behov. Kontakta oss gärna för mer information.


Innehållsförteckning

ALLMÄNT

Vilka förändringar i verksamheten måste anmälas?

KONTROLLER

Har läkemedelsleverantören giltigt tillstånd?

Vem får läkemedelsleverantören sälja receptfria läkemedel till?

Hur kontrolleras läkemedlen vid mottagandet?

FÖRVARING OCH FÖRSÄLJNING

Hur ska läkemedlen exponeras?

Hur ska läkemedlen förvaras?

Hur gammal får läkemedelsförpackningen vara vid försäljningen?

Får förpackningen brytas?

Får barn och ungdomar köpa läkemedel?

Hur hanteras kundens frågor om läkemedlet?

Läkemedel som inte får försäljas

Hur förvaras läkemedel som inte får försäljas?

Vad gör man med läkemedel som inte får försäljas?

REKLAMATIONER OCH INDRAGNINGAR

Vad anses som en reklamation?

Hur behandlas en reklamation?

Var finner jag formulär för rapportering av reklamationen?

Hur hanteras reklamerat läkemedel?

Hur behandlas en indragning?

Hur dokumenteras reklamationen/indragningen?

Är man skyldig lämna ersättning för reklamerat läkemedel?

RAPPORTERING AV FÖRSÅLDA LÄKEMEDEL

Hur rapporteras försäljningen till Apotekens Service AB?

Lista över läkemedel som försäljs

Bilaga 1 Anmälan

Bilaga 2 Reklamationsformulär

Bilaga 3 Mottagningskontroll

Bilaga 4 Reklamationer och indragningar

Bilaga 5 Läkemedelssortiment


Example of Health Care Project